Αντικείμενο του έργου

Λίμνη Κρεμαστών

Η υλοποίηση του έργου αφορά στις ακόλουθες ενότητες:

 • Βασική περιγραφή των λεκανών του προγράμματος σε επίπεδο επιφανειακών και υπογείων υδάτων
 • Απογραφή των σημείων εμφάνισης νερού στην περιοχή της μελέτης.
 • Συλλογή και αξιολόγηση υφιστάμενων γεωλογικών, υδρογεωλογικών και υδρολογικών δεδομένων.
 • Περιγραφή χρήσεων γης
 • Κατάρτιση δικτύου δειγματοληψιών για τα ποτάμια, τις λίμνες, τα στραγγιστικά κανάλια και τα υπόγεια ύδατα, καθώς και δικτύου σταθμημετρήσεων.
 • Έλεγχος της χημικής ποιότητας, αρδευτικών παραμέτρων και δεικτών ρύπανσης των νερών των ποταμών Καρπενησιώτη, Κρικελοπόταμου, Αχελώου (τμήμα), Βιστρίτσα, Σπερχειού, Γοργοποτάμου, Β. Κηφισού, Ασωπού, Κηρέα-Νηλεύς-Κιμάσι-Βουδωρό, Ταυρωπού, Μόρνου, Μεσσάπιου, Λήλαντα και Κάλας.
 • Έλεγχος της χημικής ποιότητας, αρδευτικών παραμέτρων και δεικτών ρύπανσης των νερών των λιμνών Κρεμαστών, Μόρνου, Υλίκης, Δύστου και Παραλίμνης.
 • Έλεγχος της χημικής ποιότητας, αρδευτικών παραμέτρων και δεικτών ρύπανσης των νερών στραγγιστικών καναλιών των ποταμών Σπερχειού, Μόρνου και Β. Κηφισού.
 • Έλεγχος της χημικής ποιότητας, αρδευτικών παραμέτρων και δεικτών ρύπανσης των νερών των υπογείων υδάτων στις κάτωθι περιοχές ενδιαφέροντος – λεκάνες απορροής: Εκβολές Σπερχειού, Μακρακώμη – Λαμία, Μέσος – Άνω Κηφισός (μελετήθηκε και ο Κάτω Ρου του Β. Κηφισού), Λεκάνη Αταλάντης, Εκβολές Μόρνου, Κάμπος Άμφισσας, Τμήμα Λεκάνης Αχελώου, Λεκάνη Ασωπού, Κηρέας – Βουδωρός – Νηλέας – Κιμάσι, Μεσσάπιος, Ξεροπόταμος (Λίλας) και Ιστιαία.
 • Διενέργεια σταθμημετρήσεων σε δύο (2) περιόδους (υψηλής και χαμηλής στάθμης) ανά έτος.
 • Σύνταξη πιεζομετρικών χαρτών.
 • Παρουσίαση των πιθανών σχέσεων υδραυλικής επικοινωνίας μεταξύ επιφανειακών και υπογείων υδάτων στις περιοχές ενδιαφέροντος.
 • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων καθώς και η διατύπωση προτάσεων για τη διαχείριση των ενδεχόμενων προβλημάτων υποβάθμισης των υδάτων που σχετίζονται κυρίως με τη γεωργία και δευτερευόντως με άλλες πηγές ρύπανσης, όπως βιομηχανία.
 • Αποτύπωση του δειγματοληπτικού δικτύου καθώς και όλων των αποτελεσμάτων σε ένα δυναμικό Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (G.I.S.).